กิจกรรม : โครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรายละเอียด :
    กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ร่วมกับโรงเรียนวัดบางพลาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ศาลาประชุมโรงเีรียนวัดบางพลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดีและส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที่ดี เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในช่องปากและสามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยในช่องปากทำให้นักเรียนมีอนามัยในช่องปากที่ดี เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและถูกสุขลักษณะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ป.1-ป.6 จำนวน 120 คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556    อ่าน 128 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**