กิจกรรม : โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ศึกษาดูงานด้านสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย

ชมความงามของเขื่อนลำตะคอง

กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ฟ้าอัมพร)

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

เยี่ยมชมเทศบาลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี

สักการะประธาตุหนองแวง

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ฟ้าอัมพร)

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

เยี่ยมชมเทศบาลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 23-28 มีนาคม 2552 จำนวน 6 วัน ณ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลลีเล็ด และตัวแทนกลุ่มต่างๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 722 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**