อัลบั้มภาพ ด่านชุมชน เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
* อัลบั้ม *
ด่านชุมชน เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่านชุมชน เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน (24
ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน (24
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี256
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี256
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2565
โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาห
โครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาห
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลลีเล็ด  12 มกราคม  2565
ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลลีเล็ด 12 มกราคม 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก และนายกแถลงนโยบายต่อสภา  11  มกรา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก และนายกแถลงนโยบายต่อสภา 11 มกรา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565
อบต.ลีเล็ดมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (กักตัว
อบต.ลีเล็ดมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (กักตัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
ชาวลีเล็ดร่วมใจ พิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ 26 ม
ชาวลีเล็ดร่วมใจ พิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ 26 ม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564
นายวิสูตร  อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานหล่อเสาเอกโค
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานหล่อเสาเอกโค
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2564
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โครงการตอบแทนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 2564
โครงการตอบแทนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 2564
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ร่วมใจรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ร่วมใจรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2564
ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน
ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2564
โครงการรณรงค์เด็กไทยสวมหมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรณรงค์เด็กไทยสวมหมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2564
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมวง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมวง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2564

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริห
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริห
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ (
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ (
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ในองค์การบริหารส
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ในองค์การบริหารส
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
อบต.ลีเล็ด แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 ธันวาคม  2563
อบต.ลีเล็ด แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 ธันวาคม 2563
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2563
โครงการพัฒนาตำบลด้วยพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  5  ธั
โครงการพัฒนาตำบลด้วยพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 5 ธั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2563