ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู่สูงอายุและภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2565
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ร่วมกับ รพสต.ลีเล็ด ร่วมเยี่ยม - มอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:23 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH