คำสั่ง อบต. ลีเล็ด
     
 
คำสั่ง อบต. ลีเล็ด คำสั่ง อบต. ลีเล็ด เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในกองช่าง / กองคลัง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 109108_200622_101332.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:09 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH