สาระน่ารู้
     
 
สาระน่ารู้ การป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก
   
 

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลไส้หรือเอนเทอโรไวรัส หลายชนิด พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ไม่ยอมรับประทานอาหาร มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_311017_160814.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH