กิจกรรมประจำสัปดาห์
     
 
กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2553
   
 
วันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2553 รายละเอียด : ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์ของอบต.ลีเล็ด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH