เรื่องอื่นๆ
     
 
เรื่องอื่นๆ คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_010719_155741.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH