จดหมายข่าวอบต.ลีเล็ด
     
 
จดหมายข่าวอบต.ลีเล็ด ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถติดต่อรับเอกสารรับรองการเดินทางได้ที อบต. ลีเล็ด ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 68_270421_144336.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 63449_0_270421_144336.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:36 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH