ข้อมูลหน่วยงาน
     
 
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลหน่วยงาน
   
 

 

 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30


องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ / โทรสาร กองคลัง กองช่าง : 077-955171 โทรศัพท์สํานักปลัด: 0-7749-1251


E-mail:office@leeled.go.th / Web Site : WWW.LEELED.GO.THแผนที่ตั้งสำนักงาน


 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 19:53 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH