ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
     
 
ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   
 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564 เวลา 15:08 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH