คำสั่ง อบต. ลีเล็ด
     
 
คำสั่ง อบต. ลีเล็ด การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
   
 

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

ที่      238 /2563

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

ลงวันที่  16  ธันวาคม  2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบ่งงานกองคลัง(26ข้อ6)_270721_141532.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14:13 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH