คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
     
 
คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)
   
 

 

โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่

น่าทำงาน (5 ส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(ลีเล็ด)2563_180821_145445.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 14:52 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH