การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด
  
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ลีเล็ด2564)ใช้จริง_230821_155505.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เวลา 15:54 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH