การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ[ลีเล็ด]งบ2563_230821_155928.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 15:58 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH