การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
   
 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน แบบ1_230821_160639.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 16:04 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH