ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เปิดประชุมสภาครั้งแรก 30 ธันวาคม 2564
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2565 เวลา 11:03 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH