ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง ช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือส่ื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปรกาศรายงานผลการติดตามแผนฯ_080222_110533.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:59 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH