ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ขยายเวลา พรบ.ที่ดินฯ_030322_163648.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:33 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH