ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
 
 
วันที่ 25 พ.ค. 2565
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล :*
เลขบัตรประชาชน :*
ที่อยู่ : 
อีเมล : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
 
ชื่อ-นามสกุล :*
ตำแหน่ง : 
สังกัดหน่วยงาน : 
จังหวัด : 
รายละเอียด :*
1. กรุณาป้อนข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
**รายละเอียดและชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อความและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ
(กรุณาพิมพ์ให้เหมือนภาพ)
ป้อนรหัสยืนยัน : 
 

   
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH