นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 19 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 [อ่าน 18 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 13 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 6 คน] เมื่อ 31 ม.ค. 2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 19 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH