ระเบียบการรับบริการต่างๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2557
โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2556
บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 13 ก.ค. 2553
ขั้นตอนการรับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH