ประกาศ (ของกิจการสภา)
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
กรประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 12557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2557
รับรองรายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2557
การรับรองรายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 17 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH