จดหมายข่าวอบต.ลีเล็ด
 
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
 
การบริหารจัดการขยะ [อ่าน 2 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2564
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 08 ธ.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2563
พายุโซนร้อน "โคนี" ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2563
รับมือ COVID 19 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2563
ป้องกัน โคโรน่า สายพันธุใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2563
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH