กิจกรรมประจำสัปดาห์
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
วันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2554
วันที่ ๑๓ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 13 มี.ค. 2554
วันที่ ๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2554
วันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 21 ก.พ. 2554
วันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2554
วันที่ ๑๐-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 10 ม.ค. 2554
วันที่ ๓-๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2554
วันที่ ๒๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 57 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2553
วันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 20 ธ.ค. 2553
วันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 11 ธ.ค. 2553
วันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 07 ธ.ค. 2553
วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 22 พ.ย. 2553
วันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2553
วันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 08 พ.ย. 2553
วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2553
วันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2553
วันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 18 ต.ค. 2553
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2553
วันที่ 4-8 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH