แผนพัฒนาสามปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ. 2560 – 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 64 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)คำนำ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)สารบัญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)บทที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)บทที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)บทที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 14 เม.ย. 2556
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่ 4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่ 4 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ส่วนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2555
แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2554
แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH