คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
อำนาจหน้าที่อบต.2562 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2564
รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ [อ่าน 9 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 09 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH