การประเมินผลแผนพัฒนา
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
คณะกรรมการติดตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
คำนำ -สารบัญ ติดตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
ส่วนที่ 1 บทนำ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ [อ่าน 20 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนา [อ่าน 10 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
ส่วนที่ 6 ประมวลภาพ [อ่าน 8 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH