งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
 
ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2558
บันทึกหลักการและเหตุผล 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2558
รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH