กองช่าง
 
นายสรรเสริญ โสมนรินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 081-0784476
นายปริญญา บัวเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
082-4494699
นางเนตกมล ศรีเพชรพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
083-3546798
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH