อัลบั้มภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
* อัลบั้ม *
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 387 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลีเล็ด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2561
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560
เครื่องปั้นดินเผาสินค้า OTOP
เครื่องปั้นดินเผาสินค้า OTOP
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา บ้านมะยิง
ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา บ้านมะยิง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560