องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 0-7749-1251 โทรสาร : 077-491251
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : office@leeled.go.th